TABARA SOCIALA GRATUITA PENTRU ELEVI – 2017

TABARA SOCIALĂ GRATUITĂ PENTRU ELEVI

 

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa, organizează şi finanţează o tabără cu caracter social pentru elevii din învăţământul de stat, în perioada 13 – 18 iulie  2017, la Eforie Nord – Centrul de agrement Luminița, Jud. Constanţa.

Conform Normelor metodologice de organizare a taberelor cu caracter social, aprobate prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 325 / 04.04.2017 şi Adresei Direcţiei de Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi nr. 577 / 2017, cu privire la aprobarea finanţării locurilor în tabere cu caracter social pe anul 2017, beneficiari ai taberei sociale vor fi 50 elevi din judeţul Dâmboviţa, (25 elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie şi 25 elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială - instituită conform legii nr. 272/2004, aflaţi în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului), însoţiţi de 5 cadre didactice.

În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an şcolar încheiat, performanţele sportive şi performanţele artistice. Este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul FOARTE BINE.

Dosarele solicitanţilor trebuie să cuprindă:

- cerere tip privind acordarea unui loc în tabără;

- documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie/hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială;

- adeverinţă care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat, media la învăţătură din ultimul an şcolar şi nota la purtare;

- copie CI / certificat naştere.

Pentru cadrele didactice / însoţitori:

- copie CI;

- recomandarea unităţii de învăţământ / centrului unde îşi desfăşoară activitatea.

Dosarele solicitanților, însoțite de un Tabel centralizator cu persoanele care urmează să beneficieze de tabară pentru anul 2017, vizat de Inspectoratul Școlar Județean/ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în limita locurilor aprobate, se vor depune la DJST Dâmboviţa, la sediul din Târgoviște, B-dul Unirii nr. 2, Tel/Fax: 0245/612808, până vineri 30 iunie 2017. Pentru completarea dosarelor, școlile pot cere acte doveditoare referitoare la anchetele sociale, de la primăriile de care aparțin elevii.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

PROF. DR. MĂNESCU CLAUDIU EDUARD

No Comments Yet.

Leave a comment