Programe pentru tineret

Programele Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului -2014    

 

Art.2.  Programele Ministerului Tineretului şi Sportului  în domeniul  tineretului pe anul 2014 aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014, Legea nr 356/18.12.2013,  publicată în Monitorul Oficial nr. 805  din  19.12.2013,  sunt: a)      Program de centre de tineret, denumit în continuare P1; b)      Program de susţinere a acţiunilor de tineret, denumit în continuare P2; c)      Program de cercetare socială în domeniul tineretului, denumit în continuare P3; d)     Programpentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi, denumit în continuare P4.

 

CAPITOLUL III

P1- Programul de centre de tineret   Art.3. Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret. Art.4. Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret. Art.5. Buget 2014: 800 mii lei Art.6. Indicatori 2014: - Indicatori de eficienţă: Cheltuieli medii / centru: 23,5 mii lei/ centru

- Indicatori de rezultate:

Tineri beneficiari ai  serviciilor şi programelor centrelor: 80.000 tineri Număr de centre: 34  Art.7. (1) Tipuri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinemateci/ videoteci; bănci de date; biblioteci electronice; pagini WEB; sesiuni/campanii informative; schimburi de experienţă; servicii de consiliere; servicii de consultanţă; expoziţii; târguri;  activităţi sportive, activităţi culturale; mese rotunde; conferinţe; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente;  editări; tipărituri; multiplicări; inscripţionări etc.

 (2) Finanţarea în cadrul programului P1, în baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) finanţează proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret, denumite în continuare DJST, care va face obiectul unei metodologii specifice.

 

CAPITOLUL IV

P2-Programul de susţinere a acţiunilor de tineret   Art.8. Scop: Realizarea  măsurilor de susţinere în domeniul tineretului. Art.9. Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de tineret. Art.10. Buget 2014: 11.662 mii lei Art.11. Indicatori 2014 - Indicatori de eficienţă: Cheltuieli medii/ proiect: 25,9 mii lei/ proiect

- Indicatori de rezultate:

- Număr de proiecte finanţate: 450 - Tineri beneficiari: 40.000

Art.12. (1) Proiecte eligibile: stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; pagini WEB; evenimente, întâlniri de lucru; ateliere de lucru;schimburi internaţionale de tineret;reprezentări internaţionale  etc.

(2) Finanţarea în cadrul programului P2, în baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează proiecte de tineret: -  proprii şi/sau în parteneriat[1] ale Direcţiei Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi - DPPTS, Direcţiei Tabere şi Agrement - DTA, Serviciului Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Parlamentul -  SRIRP şi  ale DJST/ DSTMB; -  ale Organizaţiilor Neguvernamentale de şi pentru Tineret, denumite în continuare ONGT selectate la concursul / concursurile naţional/ naţionale, concurs/concursuri care se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în Anexa C; - ale ONGT/ONGS, selectate la concursurile locale,  concursuri care se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în Anexa D; - tabere naţionale şi tematice, proiecte proprii şi /sau în parteneriat ale DJTS/DSTMB care se vor derula după o metodologie specifică.

 

CAPITOLUL V

 P 3-PROGRAMUL DE CERCETARE SOCIALĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI

Art.13. Scop: Cunoaşterea tendinţelor în evoluţia socială a tineretului, în vederea fundamentării politicilor în domeniu. Art.14. Obiectiv: Evaluarea relaţiei dintre nevoile tinerilor şi politicile de tineret. Art.15. Buget 2014:  350 mii lei Art.16. Indicatori 2014 - Indicatori de eficienţă Costuri  medii/ lucrare de cercetare:87,5   mii lei/ lucrare de cercetare - Indicatori de rezultate: Număr proiecte finanţate: 4

Art.17.  (1) Proiecte eligibile: lucrări de cercetare, proiecte de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor, programelor şi acţiunilor de tineret; analiză documentară; analiză cantitativă (statistică); analiză calitativă; sondaj de opinie; focus-grup; interviu focalizat; studiu de caz etc.

(2) Finanţarea în cadrul programului P3, în baza bugetului aprobat:. Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează lucrări de cercetare şi  proiectedin categoria celor enumerate la alin (1), ale DPPTS.     CAPITOLUL VI   P4 - Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi   Art.18. Scop: Dezvoltarea ofertei de servicii şi programe pentru studenţi. Art.19. Obiectiv:Dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni pentru studenţi. Art.20. Buget 2014: 1.500 mii lei Art.21. Indicatori 2014: - Indicatori de eficienţă Cheltuieli medii/ tânăr beneficiar: 0,3 mii lei/ tânăr beneficiar - Indicatori de rezultate Tineri beneficiari: 5.000 Art.22. (1) Proiecte eligibile: stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/ videoteci; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; pagini WEB; evenimente etc. (2) Finanţarea în cadrul programului P4, în baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează proiecte: - proprii şi/sau în parteneriat[2] ale Direcţiei Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi; - ale Organizaţiilor Neguvernamentale Studenţeşti, denumite în continuare ONGS, selectate la concursul/ concursurile naţionale, care se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în Anexa C.  cu ONGT , instituţii publice cu atribuţii în domeniuprecum şi cu alte organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în condiţiile legii cu ONGT / ONGS , instituţii publice cu atribuţii în domeniuprecum şi cu alte organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în condiţiile legii

download-button (1)