Tabere

REZULTATUL SELECŢIEI persoanelor care au solicitat locuri în tabăra gratuita( conf. Legii 448/2006), ce se va desfaşura la CA "New Paradise" din Eforie Sud în  perioada  05-10.08.2018

1 2 3 4 5 6 7 8

TABĂRĂ GRATUITĂ PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU HANDICAP  - 2018” 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa organizează în perioada 05 - 10 august 2018,  la Centrul de Agrement „New Paradise” din Eforie Nord, judeţul Constanţa, tabăra gratuită de 5 zile pentru  pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap  împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti”. Detalii aici ...... clik..

- ”MODEL CERERE  TABARA HANDICAP-2018”

REZULTAT SELECŢIE - TABĂRA GRATUITA PENTRU PERSONE CU HANDICAP( conf. Legii 448/2006), ce se va desfaşura la CA "Luminita" din Eforie Nord în perioada  29.07-03.08.2017

DESCARCA AICI -Rezultat selectie_Tabara peroane handicap_2017

TABĂRĂ GRATUITĂ PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU HANDICAP - 2017

TABĂRĂ GRATUITĂ
PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU HANDICAP - 2017
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa organizează în perioada 29 iulie- 03 august
2017, la Centrul de Agrement Luminița din Eforie Nord, judeţul Constanţa, tabăra gratuită de 5 zile
pentru pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap împreună cu asistenţii personali şi asistenţii
personali profesionişti.
În limita bugetului abrobat de Ministerul Tineretului şi Sportului, în acest an sunt alocate judeţului
Dâmboviţa un număr de 55 de locuri pentru beneficiarii acestei tabere gratuite(preşcolarii, elevii şi
studenţii cu handicap gradele I, II sau III + asistenţii personali/ asistenţii personali profesionişti )
Dosarul taberei pentru persoane cu handicap va cuprinde următoarele documente:
cererea depusă de părinte/susţinătorul legal/reprezentantul unităţii de învăţământ de care aparţine,
sau personal (daca este student), conform modelului anexat;
adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ de care aparţine, din care să rezulte că sunt
preşcolari, elevi sau studenţi , indiferent de forma de învăţământ;
documentul care atesta gradul de handicap (copie) valabil la data plecării în tabă.
un aviz epidemiologic care să ateste faptul că elevul este apt din punct de vedere medical pentru
aparticipa la tabară, obţinut de la medicul de familie la care sunt înscrişi sau de la
medicul/asistentul medical de la dispensarul şcolar, cu 2 zile înainte de plecare în tabără.
copie de pe cartea de identitate sau certificatul de nastere al copilului/ elevului/ studentului/
asistentului personal/ însoţitorului de grup, după caz .
Documentele pentru tabără vor fi depuse la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret
Dâmboviţa până la data de 21 iulie 2017.
Selecţia beneficiarilor taberei pentru persoane cu dizabilităţi pentru anul 2017 va fi făcută de către
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa pe baza următoarelor criterii de selecţie/departajare:
1) Criteriul privind eligibilitatea beneficiarilor(eliminatoriu)- pot participa la această
tabără(program) beneficiarii/persoanele care depun la dosar toate documentele solicitate, legal
întocmite.
2) Criteriul pe bază de punctaj: vor fi selectate persoanele declarate eligibile, în ordinea punctajelor
obţinute în funcţie de numărul participărilor anterioare la acest program şi anii de participare.
Persoanele cu handicap care NU au mai beneficiat de acest program vor avea prioritate la selecţie.
Relaţii suplimentare de pot obţine la sediul DJST Dâmboviţa din Târgovişte, B-dul Unirii nr. 2,
judeţul Dâmboviţa (la Sala Sporturilor din Târgovişte), la telefon 0245612808 sau prin e-mail:
djst.dambovita@mts.ro
DIRECTOR EXECUTIV,
Prof. Dr. MĂNESCU EDUARD CLAUDIU

Descarca Aici : Tabara pentru persoane cu handicap_2017

Descarca Aici : CERERE TABARA HANDICAP 2017

REZULTATE FINALE SELECTIE TABARA PERSOANE CU HANDICAP

 

TABARA SOCIALĂ GRATUITĂ-2016, pentru elevii din învăţământul de
stat  - Model Cerere Download

 

TABĂRĂ GRATUITĂ PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU
HANDICAP  - 2016  -  Model Cerere Download

TABARA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - 2015
METODOLOGIE-TABERE-CU-HANDICAP 2015

TABĂRĂ PENTRU  PERSOANE CU HANDICAP - 2014

TABĂRĂ SOCIALĂ PENTRU COPII ŞI TINEREI - 2014

Metodologie acreditare tabere private 2014

Metodologie tabere pentru persoane cu dizabilitati 2014

Metodologie tabere sociale 2014

Metodologie organizare tabere de odihna 2014

Regulament de tabara 2014