Finantare Tineret

ANUNȚ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - 2019

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița organizează în perioada 22.04- 25.10.2019, Concursul local de proiecte de tineret 2019.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 tema este ”Stimularea implicării tinerilor în viața societății”, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale în vederea ocupării; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2019 este 27660 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și funtația județeană pentru tineret Dâmbovița care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Dâmbovița

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2019.

Perioade:

 • depunerea dosarului de concurs: 02-21.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJSTDâmbovița;
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 22-24.05.2019;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 27.05.2019;
 • depunerea completărilor: 28.05-03.06.2019;
 • verificarea completărilor depuse: 04-05.06.2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrativeși a eligibilității proiectului: 06.06.2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 07-12.06.2019;
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-18. 06.2019;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 18.06.2019;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 19-21.06. 2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21.06.2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 24-27.06.2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 28.06- 02.07.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 03.07.2019;
 • perioada de desfășurare a aproiectelor de tineret: 22.07- 25.10.2019.

 

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusive metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Dâmbovța (www. djstdambovita.ro) sau de la adresa de mail djst.dambovita@mts.ro  

 

Director executiv,

 

Consilieri Tineret
Prof. Dr. Mănescu Eduard Claudiu Ion Petre / Ortansa Savu

 

 

REZULTATUL LA CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2018 - ETAPA DE EVALUARE TEHNICĂ

Descarca Aici Rezultat CLP 2018-Etapa evaluare tehnica

 

CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2018- ETAPA DE EVALUARE A ELEIGIBILITATII PROIECTULUI SI A SOLICITANTULUI

Descarca Aici - CLP 2018_Rezultate la Etapa  II-a_Evaluare a Eligibilitatii

 

CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - 2018 - etapa  de verificare a conformității administrative 

Descarca Aici - Evaluare administrativa Et  1 CLP 2018

 

 

ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Pentru concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tinerifărăadăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 43.267 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/ 2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/ 2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Dâmbovița

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentrua ceeași prioritate.

Perioade:

- depunerea dosarului de concurs: 16.04-03.05.2018, între orele 08:30-16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Dâmbovița sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Dâmbovița, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST Dâmbovița după data de 03.05.2018, ora 16:00 );

- etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;

- afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018;

- depunerea completărilor: 08-14.05.2018;

- verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;

- afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;

- etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018; afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;

- depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;

- analiza contestațiilor depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;

- afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018; etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;

- afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;

- depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;

- analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică ș financiară: 08-12.06.2018;

- afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.

- perioada de desfășurare a aproiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul  Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Dâmbovița( www.djstdambovita.ro ) sau de la adresa de e-mail djst.dambovita@mts.ro , urmare solicitărilor formulate în acest sens.

Director executiv, Consilieri Tineret
Prof. Dr. Mănescu Eduard Claudiu Ion Petre / Ortansa Savu

Descarca Aici Anuntul 

METODOLOGIE pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești

Descarca Aici Metodologia

GHID DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR DE TINERET FINANȚATE LA CNPT/CNPS/CLPT

Descarca Aici Ghidul

 CALENDARUL DE PROIECTE PROPRII DE TINERET AL DJST DÂMBOVITA -P2 PENTRU ANUL 2018 (extras)

 

Descarca Aici Calendar  

Rezultat CLP 2017

Descarca AiciRezultat CLP 2017

REZULTATUL LA CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - ETAP DE EVALUARE TEHNICA - 2017

DESCARCA AICI : Rezultate_Etapa II_CLP 2017

Raport final evaluare administrativa CLP 2017

DESCARCA AICIRaport final_evaluare administrativa_CLP 2017

Raport preliminar Evaluare  administrativa CLP 2017

REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET
2016

 

REZULTATELE ETAPEI DE EVALUARE PE BAZA DE PUNCTAJ LA
CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2016

REZULTATELE ETAPEI DE ANALIZĂ ADMINISTRATIVĂ ȘI EVALUARE

ELIMINATORIE- DUPĂ COMPLETĂRI, LA CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET
2016

download-button (1)

RAPORTUL DJST DAMBOVIŢA, CU REZULTATELE ETAPEI DE ANALIZĂ
ADMINISTRATIVĂ ȘI EVALUARE ELIMINATORIE, LA CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE
TINERET 2016

download-button (1)

ANEXE-LA-METODOLOGIA-CNPT-CNPS-SI-CLPT_2016

download-button (1)

Ordin 417 MTS_Metodologie CLP-CNP_2016

download-button (1)

ANUNT_CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET_2016

download-button (1)