TABARA SOCIALĂ GRATUITĂ-2016, pentru elevii din învăţământul de stat

TABARA SOCIALĂ GRATUITĂ-2016

pentru elevii din învăţământul de stat

 

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa, organizează şi finanţează o tabără cu caracter social pentru elevii din învăţământul de stat, în perioada 14-19 august 2016, la Eforie Sud, Centrul de agrement New Paradise, Jud. Constanţa.

Conform Normelor metodologice de organizare a taberelor cu caracter social, aprobate prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 472 / 24.05.2016 şi Adresei Direcţiei de Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi nr. 776/06.06.2016, cu privire la aprobarea finanţării locurilor în tabere cu caracter social pe anul 2016, beneficiari ai taberei sociale vor fi 95 elevi din judeţul Dâmboviţa, (48 elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie şi 47 elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială - instituită conform legii nr. 272/2004), aflaţi în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului), însoţiţi de 10 cadre didactice.

În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an şcolar încheiat, performanţele sportive şi performanţele artistice. Este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul FOARTE BINE.

Dosarele solicitanţilor trebuie să cuprindă:

- cerere tip privind acordarea unui loc în tabără;

- documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie/hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială;

- adeverinţă care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat, media la învăţătură din ultimul an şcolar şi nota la purtare;

- copie CI / certificat naştere.

Pentru cadrele didactice / însoţitori:

- copie CI;

- recomandarea unităţii de învăţământ / centrului unde îşi desfăşoară activitatea.

Tabelele centralizatoare cu persoanele care urmează să beneficieze de tabară socială pentru anul 2016, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, precum actele solicitanţilor, vor fi depuse la sediul DJST Dâmboviţa din Târgovişte, B-dul Unirii nr, 2, până cel târziu vineri 29 iulie 2016.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

PROF. DR. MĂNESCU CLAUDIU EDUARD

 

Model Cerere :

download-button (1)

No Comments Yet.

Leave a comment