TABĂRĂ GRATUITĂ PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU > HANDICAP – 2016

TABĂRĂ GRATUITĂ

PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU HANDICAP  - 2016

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa organizează în perioada 14-19-08.2016,  la Centru de Agrement „New Paradise”-Eforie Sud, judeţul Constanţa, tabăra gratuită de 5 zile pentru  pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap  împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti.

În limita bugetului abrobat de Ministerul Tineretului şi Sportului, în acest an sunt alocate judeţului Dâmboviţa un număr de 45 de locuri pentru beneficiarii acestei tabere gratuite(preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap gradele I, II sau III + asistenţii personali/ asistenţii personali profesionişti )

 

Dosarul taberei pentru persoane cu handicap va cuprinde următoarele documente:

  • cererea depusă de părinte/susţinătorul legal/reprezentantul unităţii de învăţământ de care aparţine, sau personal (daca este student), conform modelului anexat;
  • adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ de care aparţine,  din care să rezulte că sunt preşcolari, elevi sau studenţi , indiferent de forma de învăţământ;
  • documentul care atesta gradul de handicap (copie) valabil la data plecării în tabără.
  • un aviz epidemiologic care să ateste faptul că elevul este apt din punct de vedere medical pentru aparticipa la tabară, obţinut de la medicul de familie la care sunt înscrişi sau de la medicul/asistentul medical de la dispensarul şcolar, cu  2 zile înainte de plecare în tabără.
  • copie de pe cartea de identitate sau certificatul de nastere al copilului/ elevului/ studentului/ asistentului personal/ însoţitorului de grup, după caz .

 

Documentele pentru tabără vor fi depuse la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa până la data de 22 iulie 2016.

 

Selecţia beneficiarilor taberei pentru persoane cu dizabilităţi pentru anul 2016 va fi făcută de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa pe baza următoarelor criterii de selecţie/departajare:

  • Criteriul privind eligibilitatea beneficiarilor(eliminatoriu)- pot participa la această tabără(program) beneficiarii/persoanele care depun la dosar toate documentele solicitate, legal întocmite.
  • Criteriul pe bază de punctaj: vor fi selectate persoanele declarate eligibile, în ordinea punctajelor obţinute în funcţie de numărul participărilor anterioare la acest program şi anii de participare. Persoanele cu handicap care NU au mai beneficiat de acest program vor avea prioritate la selecţie.

 

Relaţii suplimentare de pot obţine la sediul DJST Dâmboviţa din Târgovişte, B-dul Unirii nr. 2, judeţul Dâmboviţa (la Sala Sporturilor din Târgovişte), la telefon 0245612808 sau prin e-mail: djst.dambovita@mts.ro

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Prof. Dr. MĂNESCU EDUARD CLAUDIU

 

 

Model Cerere :

download-button (1)

No Comments Yet.

Leave a comment