Regulament de organizare şi desfăşurare a proiectului de tineret ”ALEGE UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”.

Regulament de organizare şi desfăşurare a proiectului de tineret

”ALEGE UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”

                 

 1. Organizatori şi parteneri:
 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa-DJST Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, B-dul Unirii, nr. 2, telefon/fax 0245/612808, e-mail : dambovita@mts.ro reprezentată prin Prof. Dr. Mănescu Eduard Claudiu, având funcţia de Director executiv; Persoane de contact: Consilieri Petre Ion, Savu Ortansa.
 • Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru Toţi”, cu sediul în Târgovişte, Str. I.H. Rădulescu, nr. 17, Tel: 0722258756, Fax: 0245620082, e-mail: ajsptdambovita@gmail.com , reprezentată prin Costache Gabriel-Marius în calitate de Preşedinte; Persoane de contact: Costache Gabriel-Marius.
 • Societatea de Cruce Roşie-Filiala Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Al. I Cuza, nr. 1, telefon/fax 0245.211294, reprezentată prin Raul Pavelescu, având funcţia de Director;
 1. Activităţi:

2.1. Ședința tehnică și deschiderea oficială a activităților ;

2.2. Concurs de cultură generală pe echipe, cu tema ”adoptarea unui stil de viață sănătos” (F+B);

2.3. Întrecere pe echipe: ”Traseu aplicativ-distractiv” (B+F);

2.4. Întrecere pe echipe:  ”Ştafetă”(F+B);

2.5. Întrecere pe echipe: „Tras de frânghie”(B+F);

2.6. Festivitatea de premiere.

3 . Data și Locul desfăşurării: Toate activitățile menționate la punctul 2 se vor desfășura în data de 12 mai 2019,  la Sala Sporturilor (Polivalentă) din Târgoviște, județul Dâmbovița. Ședința tehnică se va desfășura între orele 8,30-9,00.

 1. Participanţi şi condiţii de participare :
 • Participanţii la această acţiune sunt 80 tineri (elevi) cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani împliniţi, din unităţile de învăţământ din judeţul Dâmboviţa.
 • La activitățile precizate la punctul 2 vor participa 8 echipe formate din 5 fete şi 5 băieţi+ 1 profesor îndrumător, echipe care vor fi selectate în ordinea înscrierii, cu respectarea condiţiilor de participare; În cazul înscrierii mai multor echipe care respectă condiţiile de participare, vor avea prioritate echipele unice din unitatăţile de învăţământ care respectă  condiţiile de participare prevăzute în prezentul regulament(pentru a stimula participarea a cât mai multor unităţi de învăţământ).
 • La activitățile precizate la punctul 2 pot participa maxim 2 echipe de câte 10 elevi(5F+5B) din aceeaşi unitate şcolară;
 • Înscrierea se face pe baza listelor de participanţi completate şi semnate (conform modelului anexat) și a formularelor nr. 1 și nr. 2 - Declaraţii de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Listele de participanți și declaraţii de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor transmise la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa sau la Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru Toţi” Dâmboviţa, prin următoarele mijloace:
  • Participarea efectivă la concurs este condiţionată de prezența concurenților pe listele de participanți și de prezentarea, în original a listelor de participanți și a declaraţiilor de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Modelele listelor de participanţi și a declarațiilor sunt anexate prezentului, iar formatul acestora trebuie respectat obligatoriu.
  • În cazul în care aceste documente nu se transmit în original (direct/poştă), este obligatorie depunerea în original a acestora în ziua acţiunii, la sedința tehnică;
  • Participanţii îşi vor suporta cheltuielile de transport.
 • Participanţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original sau copie şi echipament sportiv adecvat.
 • Participanţii trebuie să fie apţi pentru efort fizic.

 

 1. Regulament de desfăşurare

5.1. Prevederi generale

 • Proiectul de tineret Alege un stil de viață sănătos, se desfăşoară sub forma unui concurs-întreceri pe echipe mixte (formate din 5 fete şi 5 băieţi) cu participare la următoarele probe:
  • Proba nr. 1: Concurs de cultură generală pe echipe, cu tema ”adoptarea unui stil de viață sănătos” (F+B);;
  • Proba nr. 2: Întrecere de ” Traseu aplicativ-distractiv” (B+F), pe echipe;
  • Proba nr. 3: Întrecere de ”Ştafetă”(F+B), pe echipe;
  • Proba nr. 4: Întrecere de „Tras de frânghie”(B+F), pe echipe;
 • Echipele vor concura obligatoriu la toate probele de concurs.
 • Organizatorii nu îşi asumă răspunderea în cazul producerii de accidente între concurenţi sau accidentări ale concurentului, de asemenea eventualele daune survenite la bunurile concurenţilor.
 • Orice act de violenţă/comportament huliganic/comportament antisportiv, indiferent de motiv va conduce la eliminarea din concurs a participantului în cauză.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea a anumitor persoane ce nu respectă regulile de concurs şi cele legate de buna desfăşurare a concursului.
 • Prin inscrierea în concurs participanţii îşi asumă toate riscurile ce pot apărea pe timpul concursului (accidentare prin lovirea de alt participant, accidentare prin cazătură, etc) iar organizatorii vor supraveghea strict, toate activităţile desfăşurate pe durata evenimentului.
 • Organizatorii vor asigura asistenţa medicală pe toată perioada desfăşurării acţiunii.
 • Organizatorii vor asigura arbitrajele pentru fiecare probă de concurs;
 • Organizatorii nu vor suporta cheltuielile de transport pentru participanţi.

5.2. Prevederi specifice activităților

5.2.1. Concurs de cultură generală pe echipe, cu tema ”adoptarea unui stil de viață sănătos”

 • Această probă de concurs se desfăşoară pe grupe de câte 5 concurenţi de la fiecare echipă, separat pentru fete şi băieţi; Fiecare echipă va participa cu 2 grupe de concurenţi, respectiv o grupă de fete şi o grupă de băieţi.
 • Fiecare grupă va completa un chestionar tip grilă, cu 10 întrebări, fiecare răspuns corect fiind evaluat cu 10 puncte;
 • Punctajul echipei se calculează prin însumarea punctelor obținute de grupa de fete şi grupa de băieţi
 • Clasamentul la această probă se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare echipă;
 • Tematica de concurs: Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor.
 • Organizatorii vor asigura materialele şi logistica de desfăşurare a concursului.

5.2.2. ”Traseu aplicativ-distractiv” (B+F)

 • Întrecerea se va desfăşura pe echipe de formate din 10 elevi (5 Băieţi+5 Fete).
 • Întrecerea se desfăşoarã contra-cronometru, conform unui traseu stabilit la ședința tehnică;
 • Traseul aplicativ cuprinde următorul traseu aproximativ/orientativ :
  • Dribling cu mingea de handbal/fotbal printre jaloane;
  • Aşezarea mingiei de handbal/fotbal la punct fix;
  • Deplasare ghemuită pe sub gărduleţe;
  • Alergare pe băncuţe/bănci;
  • Rostogolire pe saltea;
  • Mutarea mingiei medicinale între două puncte fixe;
  • Alergare în zig-zag prin „cauciucuri de maşină”;
  • Ocolire jalon;
 • Clasamentul se face în funcţie timpii realizaţi, de fiecare echipă.
 • Punctajul total laTraseu aplicativ-distractiv al echipei este reprezentat de cuantificarea rezultatelor, astfel:
  • Punctajul maxim, adică 100 puncte, se acordă echipei clasate pe locul I;
  • Următoarele echipe vor fi ierarhizate descrescător în funcţie de timpii realizaţi;

5.2.3. Ştafetă(F+B)

 • Întrecerea se va desfăşura pe echipe de formate din 10 elevi (5 Băieţi+5 Fete).
 • Întrecerea se desfăşoarã în sistem eliminatoriu;
 • Ştafeta, desfăşurată pe distanţa de 20 m, cuprinde în următoarea ordine probele:
  • Alergare obişnuită;
  • Întoarcerea -alergare cu spatele;
  • Săritura într-un picior,
  • Întoarcerea pe celălalt picior;
 • Poziţia de start a concurenţilor va fi „stând pe genunchi” sau „ghemuit”.
 • Clasamentul se face în funcţie de punctajul final obţinut de fiecare echipă;
 • Punctajul la „Ştafetă” al echipei este reprezentat de cuantificarea rezultatelor, astfel:
  • Punctajul maxim, adică 100 puncte, se acordă echipei clasate pe locul I;
  • Următoarele echipe vor fi ierarhizate descrescător în funcţie de tururile eliminatoare parcurse;

5.2.4. „Tras de frânghie”(B+F)

 • Întrecerea se va desfăşura pe echipe de formate din 10 elevi (5 Băieţi+5 Fete).
 • Sistemul de desfășurare se stabilește la ședința tehnică;
 • Clasamentul se face în funcţie de punctajul final obţinut de fiecare echipă, punctajul maxim de 100 puncte acordându-se echipei clasate pe locul I;
 1. Clasament
 • Clasamentul final al acțiunii “Alege un stil de viață sănătos” se face prin cumularea punctajelor obţinute de fiecare echipă la toate probele desfășurate.
 • Ierarhia finală se stabileşte în funcţie de punctajul final obţinut de fiecare echipă participantă astfel: „Punctajul final” =  ”Punctajul la proba 1” + “Punctajul la proba 2” + “Punctajul la proba 3” + “Punctajul la proba 4”; fiecare probă a concursului are pondere egală.
 1. Arbitraj şi jurizare

7.1 Arbitrajul va fi asigurat de către organizatori;

7.2 Se va constitui un juriu compus din reprezentanţi ai organizatorilor, care va stabili clasamentul final al concursului.

 1. Premiere

8.1 DJST Dâmbovița va acorda diplome tuturor echipelor participante şi profesorilor îndrumători.

8.2. DJST Dâmbovița va acorda tricouri promoționale participanților.

8.3.Pe baza clasamentului final al acţiunii / concursului “Alege un stil de viață sănătos”, DJST Dâmboviţa va acorda premii ( constând în 14 mingii de fotbal, în total) echipelor participante, iar echipelor clasate pe primele 3 locuri va acorda cupe .

 

 1. Dispoziţii finale

9.1. Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu acordul partenerilor.

9.2. Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă.

9.3.Prezentul regulament s-a realizat cu acordul partenerilor, producându-şi efectele pe durata desfăşurării proiectul de tineret Alege un stil de viață sănătos.

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa

 

Director executiv,

Prof. Dr. Mănescu Eduard Claudiu

Asociaţia Judeţeană

“Sportul pentru Toţi” Dâmboviţa

 

Preşedinte,

Costache Gabriel-Marius

 

 

 

 

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DÂMBOVIȚA

LISTA DE PARTICIPANŢI

 

Denumire proiect: Alege un stil de viață sănătos

Loc de desfășurare: Târgoviște- Sala Sporturilor

Perioada proiectului: 02-15.05.2019

Data de desfășurare a activităților: 12.05.2019

 

Nr. crt Nume și prenume Semnătură

 

 

 

 

Denumire unității de învățământ: ………………………………………………………..

 

Numele/prenumele profesorului însoțitor: ………………………………………………

Semnătura professor însoțitor: …………………………

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al DJST Dâmbovita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 1 pentru:

participanții cu vârsta peste 16 ani și profesori însoțitori participanți la proiectul de tineret

Alege un stil de viață sănătos

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT[1]

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/ Subsemnata________________________domiciliat/ă în_______________________, născut/ă la  data      de_______________________ identificat/ă prin CNP __________________, e-mail_____________________________,  telefon_____________________, declar prin prezenta:

 

1.Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către MTS/ DJST Dâmbovița  pentru participarea mea la proiectul  Alege un stil de viață sănătos și decontarea cheltuielilor aferente.

 1. Că sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii proiectului, doar în situații strict legate de proiectul Alege un stil de viață sănătos .
 2. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul proiectului și ca aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea proiectului, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
 3. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le deţin- dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțământul.

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către DJST Dâmbovița pentru decontarea proiectului Alege un stil de viață sănătos la Ministerul Tineretului și Sportului / DJST Dâmbovița, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Tineretului și Sportului/ DJST Dâmbovița. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa: djst.dambovita@mts.ro .

Datele personale colectate direct în vedere desfășurării proiectului vor fi păstrate pentru verificări atât timp cât prevede legislația în vigoare cu privire la decontarea proiectelor de tineret MTS/ DJST Dâmbovița.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

 

 

 

Data:                                                  Semnătura participant/ reprezentant legal:

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 2 pentru:

participanții cu vârsta sub16 ani  la proiectul de tineret

Alege un stil de viață sănătos

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT[2]

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a (nume şi prenume parinte/ reprezentant legal) _________________________, domiciliat/ă în oraşul/ localitatea ___________________________, judeţul ___________________, ,e-mail _________________________,  telefon_____________________, parinte / reprezentant legal al copilului (nume şi prenume) _______________________________________,   domiciliat/ă în___________________________, născut/ă la data de _________________________, identificat/ă prin CNP ________________________, e-mail _______________________________,  telefon_______________________________________,declar prin prezenta:

 

1.Că sunt de acord ca datele mele personale și ale copilului (numele și prenumele copilului/elevului) ............................................................ să fie prelucrate și utilizate de către MTS/ DJST Dambovita pentru participarea copilului meu la proiectul  Alege un stil de viață sănătos și decontarea cheltuielilor aferente.

 1. Că sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii proiectului, doar în situații strict legate de proiectul Alege un stil de viață sănătos.
 2. Că sunt de acord ca în timpul proiectului Alege un stil de viață sănătoscopilul meu ............................................................... să fie fotografiat și ca aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea proiectului, fără a afecta însă imaginea mea personală și a copilului sau instituțională (cu excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
 3. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le deţin- dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțământul.

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către DJST Dambovița pentru decontarea proiectului Alege un stil de viață sănătos la Ministerul Tineretului și Sportului / DJST Dambovița, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Tineretului și Sportului/ DJST Dambovița. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa: djst.dambovita@mts.ro .

Datele personale colectate direct în vedere desfășurării proiectului vor fi păstrate pentru verificări atât timp cât prevede legislația în vigoare cu privire la decontarea proiectelor de tineret MTS/ DJST Dambovița.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).

În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

 

Data:                                                  Semnătura părinte/ reprezentant legal:

[1]Pentru participanții cu vârsta sub 16 ani, prezenta declarație de consimtământ va fi dată de reprezentantul legal al participantului.

[2]Pentru participanții cu vârsta sub 16 ani, prezenta declarație de consimtământ va fi dată de reprezentantul legal al participantului.

No Comments Yet.

Leave a comment