CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET – 2015

     D.J.S.T. Dâmboviţa, va organiza în perioada 14 aprilie-27 mai 2015 , Concursul Local de Proiecte de Tineret, adresat Organizaţiilor Nonguvernamentale de/pentru Tineret (ONGT) şi Organizaţiilor Neguvernamentale Studenţeşti(ONGS) .

     Bugetul alocat este de 33.000 lei.

     Calendarul de organizare al concursului este următoarul:

I) Depunere proiecte: 14 -20 aprilie 2015, la sediul DJST, B-dul Unirii, Nr.2, Târgovişte;
II) Etapa I de analiză a eligibilităţii aplicanţilor: 21-27 aprilie 2015;
III) Afişarea rezultatelor – Etapa I: 27 aprilie 2015, la sediul DJST;
IV) Perioada de depunere a documentelor lipsă la dosar: 28 aprilie-5 mai 2015 la sediul DJST;
V) Verificarea completărilor şi afişarea rezultatelor după completări: 06-07 mai 2015;
VI) Etapa a II-a: de verificare a proiectelor, pe bază de punctaj: 08-15 mai 2015;
VII) Afişarea rezultatelor – Etapa a II-a: 15 mai 2015, la sediul DJST;
VIII) Depunere contestaţii: 18-20 mai 2015, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Sectorul 2, Strada Vasile Conta nr. 16 , Registratură, sau prin e-mail, la adresa dppt@mts.ro.
IX) Analiză contestaţii: 21-26 mai 2015, la sediul MTS;;
X) Afişare rezultate finale: 27 mai 2015, la sediul DJST;
XI) Perioada de derulare a proiectelor finanţate: 10 iunie-15 noiembrie 2015;

     Priorităţile pentru Concursul Local de Proiecte-2015 sunt următoarele:

1.1 CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ
a) Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri.
b) Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.).
c) Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor.
1.2 SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE
a) Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor.
b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.
c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului.
d) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice.
1.3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT
a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor
b) Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii
1.4. MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT
a) Stimularea activităţii economice a tinerilor.
b) Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.

     Informaţii suplimentare: la sediul DJST, tel: 0245612808 şi pe site-ul www.mts.ro sau www.djstdambovita.ro de unde se poate descărca şi metodologia de finanţare şi formularul de finanţare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Prof. Drd. MĂNESCU EDUARD CLAUDIU

CONSILIER,
PETRE ION

No Comments Yet.

Leave a comment