ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET – 2018

ANUNȚ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - 2018

 

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Pentru concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tinerifărăadăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 43.267 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/ 2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/ 2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Dâmbovița

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentrua ceeași prioritate.

Perioade:

- depunerea dosarului de concurs: 16.04-03.05.2018, între orele 08:30-16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Dâmbovița sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Dâmbovița, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST Dâmbovița după data de 03.05.2018, ora 16:00 );

- etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;

- afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018;

- depunerea completărilor: 08-14.05.2018;

- verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;

- afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;

- etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018; afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;

- depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;

 

 

- analiza contestațiilor depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;

- afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018; etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;

- afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;

- depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;

- analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică ș financiară: 08-12.06.2018;

- afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.

- perioada de desfășurare a aproiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

 

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul  Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Dâmbovița( www.djstdambovita.ro ) sau de la adresa de e-mail djst.dambovita@mts.ro , urmare solicitărilor formulate în acest sens.

 

Director executiv,  Consilieri Tineret
Prof. Dr. Mănescu Eduard Claudiu Ion Petre / Ortansa Savu 

 

 

Descarca Aici Anuntul 

 

METODOLOGIE pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești

Descarca Aici Metodologia

GHID DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR DE TINERET FINANȚATE LA CNPT/CNPS/CLPT

Descarca Aici Ghidul

No Comments Yet.

Leave a comment