ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET – 2017

ANUNȚ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - 2017

 

 

„Ministerul Tineretului şi Sportului-MTS organizează , prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Dâmboviţa, în perioada  07 iunie - 07 iulie 2017, Concursul local de proiecte de tineret – 2017. Concursul se va desfășura la sediul DJST Dâmbovița din Târgoviște, B-dul Unirii nr. 2.

 

Tema Concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.

 

Prioritățile Concursului local de proiecte de tineret 2017: Cultură și educație nonformală; Sănătate, sport şi recreere; Participare şi voluntariat ; Muncă şi antreprenoriat. Pe lângă cele patru domenii de intervenție din strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020, se vor avea în vedere și elemente privind incluziunea socială a tinerilor.

 

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Dâmboviţa este 33.860 lei, cu o limită maximă pe proiect de 8.500 lei.

 

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt asociațiile și fundațiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 care au sediul social/filială în județul Dâmbovița și fundația județeană pentru tineret Dâmbovița, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. a) au menționate în statut/actul constitutiv/ regulamentul intern de organizare și funcționare tipurile de activități pentru tineret pe care urmează să le desfășoare prin proiect;
  2. b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanțare nerambursabilă acordate și/sau parteneriatele semnate cu MTS/DJST Dâmbovița și au raportat corect, complet și la timp în cadrul respectivelor contracte de finanțare/parteneriate, dacă este cazul;
  3. c) nu depun mai mult de un proiect;
  4. d) au depus dosarul de concurs în termenul limită de depunere, stabilit în anunțul de participare.

Perioade:

Ø  Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai - 06 iunie 2017, între orele 08,00-16,30 de luni până joi și între orele 08,00-14,00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Dâmboviţa din Târgovişte, Bulevardul Unirii nr.2, cod poştal 130082 (Sala Sporturilor) sau prin poşta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Dâmboviţa, prin poştă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.30 sau depuse la registratura DJST Dâmboviţa după data de 06 iunie 2017, ora 16.30);

Ø  Etapa de verificare administrativă și a eligibilității:07 - 12 iunie 2017;

Ø  Afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017;

Ø  Depunerea modificărilor şi a completărilor: 13 -19 iunie 2017;

Ø  Reverificarea documentelor după modificări şi completări: 20 – 21 iunie 2017;

Ø  Afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017;

Ø  Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017;

Ø  Afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017;

Ø  Depunerea contestaţiilor: 28-30 iunie 2017;

Ø  Analiza contestaţiilor: 03 - 05 iulie 2017;

Ø  Afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS din București;

Ø  Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017- La sediul DJST Dâmbovița;

Ø  Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie - 01 noiembrie 2017.

 

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia (CARE SE POATE DESCARCA DE AICI), se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro ) şi pe site-ul www.djstdambovita.ro.”

 

 

Director executiv,  Consilieri Tineret
Prof. Dr. Mănescu Eduard Claudiu Ionuţ Petre / Ortansa Savu

No Comments Yet.

Leave a comment