ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET – 2016

ANUNŢ

ANUNT_CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET_2016

 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului-MTS organizează în perioada  18 mai - 15 iulie 2016, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Dâmboviţa, Concursul local de proiecte de tineret – 2016.

Tema Concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite şi care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi fundaţiile judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările şi completările în vigoare.

Perioade: depunerea proiectelor: 18 mai - 16 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Dâmboviţa din Târgovişte, Bulevardul Unirii nr.2, cod poştal 130082 (Sala Sporturilor) sau prin poşta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Dâmboviţa, prin poştă, înregistrate după data de 16 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Dâmboviţa după data de 16 iunie 2016, ora 16.00); etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj (de analiză administrativă):17 - 21 iunie 2016; afişarea rezultatelor etapei eliminatorie, fără punctaj (de analiză administrativă): 22 iunie 2016; depunerea clarificărilor şi completărilor: 23 -29 iunie 2016; verificarea clarificărilor şi completărilor depuse:30 iunie – 01 iulie 2016; afişarea rezultatelor etapei etapei eliminatorie, fără punctaj (de analiză administrativă): 01 iulie 2016; etapa de selecţie pe bază de punctaj (evaluarea pe bază de punctaj): 01 iulie - 05 iulie 2016; afişarea rezultatelor: 06 iulie 2016; depunerea contestaţiilor: 07 - 08 iulie 2016; analiza contestaţiilor: 11 - 14 iulie 2016; afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016; perioada de derulare a proiectelor de tineret/ studenţeşti: 27 iulie - 13 noiembrie 2016.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Dâmboviţa este 35.100 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocaţi pentru activităţi de formare pentru membrii organizaţiei şi voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizaţională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).

Obiectivele concursului:Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală/ Stimularea interesului tinerilor şi studenţilorde a participa la activităţi de educaţie non-formală/ Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluşi social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale şi informale şi a recunoaşterii competenţelor dobândite/ Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenților la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate/ Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la vot/ Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat/ Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri şi studenţi.

Priorităţi: vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunităţi reduse (tineri cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, tineri care aparţin etniei romă, tineri care aparţin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEETs), tineri imigranţi etc.).

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pe site-ul www.djstdambovita.ro.

Informaţii suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la adresa de mail djst.dambovita@mts.ro

 

DIRECTOR EXECUTIV,

PROF. DR. MĂNESCU CLAUDIU EDUARD

No Comments Yet.

Leave a comment