TABĂRĂ GRATUITĂ PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU HANDICAP ÎMPREUNĂ CU ASISTENŢII PERSONALI ŞI ASISTENŢII PERSONALI PROFESIONIŞTI.

ANUNȚ,

TABĂRĂ GRATUITĂ

PENTRU PREŞCOLARII, ELEVII ŞI STUDENŢII CU HANDICAP  ÎMPREUNĂ CU ASISTENŢII PERSONALI ŞI ASISTENŢII PERSONALI PROFESIONIŞTI

 

În conformitate cu normele metodologice privind organizarea taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap  împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, aprobate prin Ordinul   de Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 460 din 12.03.2019, precizăm următoarele:

 • DJST Dâmboviţa organizează şi finanţează o tabără pentru 125 preşcolarii/elevii /studenţii cu handicap (gradele I, II sau III) împreună cu asistenţii personali şi/sau asistenţii personali profesionişti, în 2 serii de câte 5 nopți, astfel:
  • în perioada 03-08.07.2019, la Centrul de Agrement „2 Mai” din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa;
  • în perioada 11-16.07.2019, la Centrul de Agrement „Luminița” din localitatea Eforie Nord, judeţul Constanţa;
 • Pentru asigurarea unui număr de însoțitori pentru beneficiarii participanți, locuriile în cele 2 serii de tabără sunt distribuite astfel:
  • 100 de locuri pentru pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap GRAV, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti.
  • Maxim 25 de locuri pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap ACCENTUAT ȘI/SAU MEDIU + 5 însoțitori de grup, ale căror cheltuieli de masă și cazare sunt asigurate, gratuit de către DJST Constanța.
 • Pe serii de tabără, locurile disponibile sunt repartizate astfel :
  • Maxim 100 locuri în seria din perioada 03-18.07.2019 - la Centrul de Agrement „2 Mai”;
  • Maxim 30 locuri în seria din perioada 11-16.07.2019 - la Centrul de Agrement „Luminița”;
 • DJST Dâmboviţa asigură cheltuielile de masă şi cazare pentru cei 125 beneficiari (preşcolarii/elevii /studenţii cu handicap + asistenţii personali).
 • DJST Dâmboviţa va face selecţia beneficiarilor în funcţie de următoarele criterii de departajare:
 1. CRITERIUL PRIVIND ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR (eliminatoriu)- pot participa la această tabără(program) beneficiarii/persoanele care depun la DJST Dâmboviţa, până la data de 31 mai 2019, următoarele documente:
 2. cererea formulată de părinte/susţinătorul legal/reprezentantul unităţii de învăţământ de care aparţine, sau personal (daca este student), conform modelului anexat;
 3. adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ de care aparţine,  din care să rezulte că este preşcolar, elev sau student , indiferent de forma de învăţământ;
 4. copie conform cu originalul de pe documentul care atestă gradul de handicap valabil la data înscrierii.
 5. Declarația privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dată de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap participant la tabără, conform anexei atașate.
 6. Declarația privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dată de asistenţii personali/asistenţii personali profesionişti, însoțitori , conform anexei atașate.

 

 1. CRITERIUL PE BAZĂ DE PUNCTAJ: vor avea prioritate persoanele declarate eligibile, în următoarea ordine, astfel:
Nr. Crt Denumire criteriu pe bază de punctaj Punctaj
1 Persoane eligibile care nu au mai beneficiat niciodată de acest program 200
2 Persoane eligibile care nu au mai beneficiat de acest program în perioada 2013-2018 195
3 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program doar o singură dată, respectiv în anul 2013 190
4 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program doar o singură dată, respectiv în anul 2014 185
5 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program doar o singură dată, respectiv în anul 2015 180
6 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program doar o singură dată, respectiv în anul 2016 175
7 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program doar o singură dată, respectiv în anul 2017 170
8 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program doar o singură dată, respectiv în anul 2018 165
9 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2013, 2014 160
10 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2013,2015 155
11 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2013,2016 150
12 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2013, 2017 145
13 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2013, 2018 140
14 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2014, 2015 135
15 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2014, 2016 130
16 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2014, 2017 125
17 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2014, 2018 120
18 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2015, 2016 115
19 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2015, 2017 110
20 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2015, 2018 105
21 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2016, 2017 100
22 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2016, 2018 95
23 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 2 ori, în anii 2017, 2018 90
24 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2013, 2014, 2015 85
25 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2013, 2014, 2016 80
26 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2013, 2014, 2017 75
27 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2013, 2014, 2018 70
28 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2014, 2015, 2016 65
29 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2014, 2015, 2017 60
30 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2014, 2015, 2018 55
31 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2015, 2016, 2017 50
32 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2015, 2016, 2018 45
33 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de 3 ori, în anii 2016, 2017, 2018 40
34 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de cel puțin 4 ori, în perioada 2013-2017 30
35 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de cel puțin 4 ori, în perioada 2013-2018 20
36 Persoane eligibile care au mai beneficiat de acest program de cel puțin 5 ori, în perioada 2013-2018 10

 

Notă :

 • În caz de egalitate de punctaje, se va aplica criteriul ”primul venit – primul servit”, conform căruia  vor avea prioritate solicitanții eligibili în ordinea înscrierilor complete (solicitărilor) înregistrate la secratariatul DJST Dâmbovița.
 • Solicitanți de locuri în tabăra pentru persoane cu handicap sunt considerați eligibili dacă depun, în termenul de depunere stabilit de DJST Dâmbovița, dosarul individual complet (format din cerere ; adeverință de elev/preșcolar ; copie dupa documentul care atesta gradul de handicap; declarația privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal). Solicitarea de loc/ locuri în tabăra pentru persoane cu handicap se înregistrează la secretariatul DJST Dâmbovița când dosarul este complet și conține toate documentele precizate anterior.
 • Cu 2 zile înainte de plecare în tabără, beneficiarii selectați pentru a participa în tabără, vor obține de la  medicul de familie sau de la medicul/asistentul medical de la dispensarul şcolar, un aviz epidemiologic care să ateste faptul că elevul este apt din punct de vedere medical pentru aparticipa la această tabară.

 

Relaţii suplimentare de pot obţine la sediul DJST Dâmboviţa-Compartimentul Tineret din Târgovişte, B-dul Unirii nr. 2, judeţul Dâmboviţa (Sala Sporturilor din Târgovişte), la telefon 0245612808, prin e-mail: djst.dambovita@mts.ro  , sau din metodologia aprobată prin Ordinul MTS nr. 460 din 12.03.2019 ce se găsește pe site-urile www.mts.ro , www.djstdambovita.ro.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

PROF. DR. MĂNESCU CLAUDIU EDUARD

Descarca Documente ANEXAT :

CERERE TABARA HANDICAP 2019

Declaratie consimtamant asistent, insotitor

Declaratie consimtamant parinte

No Comments Yet.

Leave a comment