REZULTATE ETAPA PRELIMINARA DE EVALUARE SI VERIFICARE A DOCUMENTATIEI SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR SPORTIVE 2019 – ROMANIA IN MISCARE

PROCES-VERBAL

 

Încheiat azi 28.06.2019 , cu ocazia întrunirii comisiei de evaluare a proiectelor sportive- pentru etapa de evaluare și verificare a documentației și a eligibilității, constituită conform referatului nr.644 / 17.05.2019, în baza Ordinul MTS nr. 446 / 08.06.2018.

 

Componența comisiei de evaluare a proiectelor sportive este următoarea:

1) Președinte: MĂNESCU CLAUDIU EDUARD – Director executiv

2) Membru coordonator și secretar: BURTESCU SEPTIMIU- Consilier ;

3) Membru: DACHE CIPRIAN – Consilier;

 

 

Comisia își desfășoară activitate cu prezența tuturor membrilor.

 

Se constată depunerea următoarelor proiecte sportive, astfel:

Nr. crt Denumire proiect Denumire aplicant/ solicitant Nr. înregistrare / data Valoarea totală a proiectului Suma solicitată la DJST Observații
1. ”Copii in sportul de performanta” Asociatia Judeteana de Karate Modern Dambovita 874 / 26.06.2019 10000 9000 lei Completare dosar
2. „Sport si sanatate prin karate” Asociatia Munteanu Sport Club 873 / 26.06.2019 10000 lei 9000 lei Completare dosar
3.  „Sah dambovitean de performanta” ACS Sah Chindia Targoviste

 

868 / 26.06.2019 10000 lei 9000 lei Completare dosar
4.  „Lion League la baschet mansculin” BCPopovici Gheorghita 875 / 26.06.2019 10000 lei 9000 lei Completare dosar
5.  „Arena Leilor la baschet feminin” BCPopovici Gheorghita 876 / 26.06.2019 10000 lei 9000 lei Completare dosar
6.  „Sanatate prin miscare” Sport Club Sportis Targoviste

 

850 / 21.06.2019 10000 lei 9000 lei Eligibil
7.  „Radio orientarea, sport, natura, competitii” Asociatia judeteana de Radioamatorism Dambovita 864 / 26.06.2019 10000 lei 9000 lei Eligibil
8.  „Pas cu pas spre performanta” Asociatia judeteana Sportul pt Toti Dambovita 849 / 21.06.2019 10000 lei 9000 lei Eligibil
9.

 

 „Sport sah 2019 Juniori” ACS Sah Chindia Targoviste

 

867 / 26.06.2019 10000 lei 9000 lei Completare dosar

 

Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (prin consens) se hotărăște următoarele:

  • În procesul de selecție și evaluare al proiectelor sportive, fiecare membru al comisiei de evaluare verifică și evaluează individual fiecare proiect depus (la ambele etape);
  • Fiecare membru evaluator acordă punctaje pe formularul de apreciere; Punctajul final al proiectului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare evaluator;
  • Nu pot exista diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele totale și de 20% cu rotunjire din punctaj pentru fiecare criteriu, între punctajele acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare care a evaluat proiectul. Rotunjirea aplicării procentului se realizează întotdeauna până la numărul de puncte superior. În această situație membrii comisiei de evaluare care au evaluat proiectul, vor realiza o reconciliere pe baza motivelor de acordare a punctajelor și vor proceda la reevalaure.
  • Secretaru comisiei de evaluare întocmește rapoartele procedurilor de evaluare în baza formularelor completate si semnate de evaluatori.
  • Rapoartele de evaluare se vor constitui anexe la prezentul proces-verbal.

În unanimitate (în conses), se aprobă raportul cu rezultatele preliminare la etapa de verificare a documentației și a condițiilor de eligibilitate așa cum este semnat de membrii comisiei, raport care este anexa la prezentul proces-verbal.

Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal, azi 28.06.2019

 

1) Președinte: MĂNESCU CLAUDIU EDUARD – Director executiv;                               ......................

 

2) Membru coordonator și secretar: BURTESCU SEPTIMIU- Consilier ;                           .....................

 

3) Membru: DACHE CIPRIAN – Consilier;                                                                          ....................

No Comments Yet.

Leave a comment