CURS EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează în perioada 18 octombrie-12 noiembrie 2014, la Bucureşti, proiectul de tineret Curs expert accesare fonduri europene, adresat tinerilor cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă şi care au vârsta până în 35 ani.
Din judeţul nostru pot participa 10 tineri cu domiciliul în judeţul Dâmboviţa , în seria a III-a din perioada 23-28 octombrie 2014.
Selecţia participanţilor va fi făcută de către o comisie constituită la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa, după următorul grafic:
- Depunerea aplicaţiilor: 6-15 octombrie 2014;
- Selecţia participanţilor la nivelul DJST Dâmboviţa: 16-17 octombrie 2014;
- Rezultatului selecţiei, prin afişare la sediul DJST Dâmboviţa şi postare pe site-ul www.djstdambovita.ro : 20 octombrie 2014;
- Transmiterea listelor cu participanţi la MTS: 20 octombrie 2014;.

CRITERIILE DE SELECŢIE A APLICANŢILOR:
1) Criterii de eligibilitate (eliminatorii):
1.1) vârsta până în 35 ani;
1.2.) studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent.
1.3.) persoana nu deţine diplomă de expert accesare fonduri europene, acreditată CNA.

2) Criterii de evaluare:
2.1) Criteriul motivaţional-maxim 60 puncte:
- SCRISOARE DE INTENŢIE- care trebuie să conţină:
a) Motivaţia aplicantului privind participarea la curs;
b) Rezultate aşteptate;
c) Continuitatea după finalizarea proiectului( prezentare succintă a modului în care se vor pune în practică cele învăţate);
2.2) Criteriul participării civice-maxim 40 puncte
- VOLUNTAR/ MEMBRU ONG., dovedit prindeclaraţia scrisă a preşedintelui ONG
Admiterea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, iar în situaţia în care doi sau mai mulţi aplicanţi se situează pe ultimul loc, la punctaj egal, va fi selectat cel care a transmis primul toate documentele.
Vor fi selectaţi 10 aplicanţi eligibili care obţin punctaţul minim de 60 puncte.

DOCUMENTELE PENTRU ÎNSCRIEREA APLICANŢILOR SUNT URMĂTOARELE:
a) Formularul de înscriere (conform modelului anexat);
b) Scrisoare de intenţie( 1 pagină) redactată astfel: format A4, margini de 2,5 cm, font Times New Roman de 12 puncte, text scris la un rând, aliniere paragrafe „stânga-dreapta”, pagini numerotate, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române, scrierea numelui aplicantului în partea dreaptă de sus a primei pagini;
c) Copie act identitate;
d) Copie diplomă de licenţă;
e) Declaraţia preşedintelui unui ONG (dacă este cazul) pentru dovedirea calităţii de membru/voluntar al organizaţiei neguvernamentale.
Documentele pot fi depuse astfel:
- scanate, prin poşta electronică, la adresa djst.dambovita@mts.ro.
- personal, în plic închis, la adresa DJST Dâmboviţa din Târgovişte, str. Unirii nr. 2 (la Sala Sporturilor)

PRECIZĂRI
1. Documentele transmise în afara perioadei de înscriere aferente, nu vor fi luate în considerare.
2. Formularele de înscriere incomplete nu sunt validate.
3. Aplicanţii care nu întrunesc punctajul minim de apreciere, de 60 puncte, vor fi descalificaţi.
4. Rezultatele selecţiei se afişează la sediul DJST Dâmboviţa, iar aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi de către reprezentanţii DJST Dâmboviţa pentru a li se comunica detalii cu privire la participarea la curs.
5. În cazul în care un aplicant declarat admis renunţă la participare, acesta va fi înlocuit cu un alt aplicant, aflat pe lista de rezervă, în ordinea punctajului obţinut.
6. Dacă într-un judeţ respectiv în Municipiul Bucureşti nu se vor ocupa locurile alocate în totalitate, acestea poate fi realocate unui alt judeţ în care există aplicanţi admişi peste numărul locurilor alocate.
7. Cheltuielile de formare, masă şi cazare vor fi asigurate de către MTS, iar cele de transport vor fi suportate de către participanţi.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la DJST Dâmboviţa-Compartimentul Tineret tel/fax 0245612808, e-mail djst.dambivta@mts.ro precum şi de pe site-ul www.djstdambovita.ro sau www.mts.ro .

Aşteptăm înscrieri.

DIRECTOR EXECUTIV,
PROF. DRD. MĂNESCU CLAUDIU EDUARD

CONSILIERI,
IONUŢ PETRE
SAVU ORTANSA

CLICK AICI PENTRU FORMULAR DE INSCRIERE LA CURSUL DE EXPERT
ACCESARE FONDURI EUROPENE

No Comments Yet.

Leave a comment