Construim atitudini

  • DSCN3775
  • DSCN3778
  • DSCN3779
  • DSCN3814
  • DSCN3823
  • DSCN3825

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa a organizat în perioada 07-15.06.2014, la sediul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, proiectul de tineret „Construim atitudini” - un curs de formare în domeniul dobândirii şi dezvoltării abilităţilor de comunicare, a spiritului de echipã şi a culturii organizaţionale în rândul elevilor, membri ai consiliilor şcolare şi ai Consiliului Judeţean al Elevilor Dâmboviţa.
Scopul acestei acţiuni de tineret l-a reprezentat creşterea gradului de implicare a elevilor din Consiliile Şcolare ale Elevilor din Dâmboviţa în activităţi educative organizate în mediul şcolar.
Au participat 21 de elevi de liceu din Târgovişte, Titu, Fieni, Pucioasa şi Voineşti, care au dobândit următoarele competenţe: asociate competenţelor cheie (sociale, civice, de sensibilizare artististică şi exprimare culturală, antreprenoriale) şi specifice tematicii (competenţe de evaluare a imaginii de sine, de cetăţenie activă şi coeziune socială, competenţe de lucru în echipă, de mobilizare eficientă într-o echipă pentru a atinge performanţe).
Acest proiect a fost finanţat de Direcţia pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa şi a fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean al Elevilor Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte şi Centrul EUROPE DIRECT.

DIRECTOR EXECUTIV,
PROF. DRD. MĂNESCU EDUARD CLAUDIU

No Comments Yet.

Leave a comment