CONCURS NAŢIONAL DE PROIECTE DE TINERET / STUDENŢEŞTI– 2015

     Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), va organiza în perioada 30 martie-18 iunie 2015 , Concursul Naţional de Proiecte de Tineret-2015 şi Concursul Naţional de Proiecte Studenţeşti-2015, adresat Organizaţiilor Nonguvernamentale de/pentru Tineret (ONGT) şi Organizaţiilor Neguvernamentale Studenţeşti(ONGS) .

     Calendarul de organizare al concursului este următoarul:
I) Depunere proiecte: 30 martie -17 aprilie 2015, la sediul MTS, Bucureşti, Sector 2, Str. Vasile Conta nr. 16;
II) Etapa I de analiză a eligibilităţii aplicanţilor: 20 aprilie-04 mai 2015;
III) Afişarea rezultatelor – Etapa I: 05 mai 2015, pe site-ul MTS, www.mts.ro ;
IV) Perioada de depunere a documentelor lipsă la dosar: 06-12 mai 2015 la sediul MTS;
V) Verificarea completărilor şi afişarea rezultatelor după completări: 12-15 mai 2015 , pe site-ul MTS, www.mts.ro;
VI) Etapa a II-a: de verificare a proiectelor, pe bază de punctaj: 18 mai-05 iunie 2015, sediul MTS;
VII) Afişarea rezultatelor – Etapa a II-a: 08 iunie 2015, pe site-ul MTS, www.mts.ro;
VIII) Depunere contestaţii: 09-10 iunie 2015, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Sectorul 2, Strada Vasile Conta nr. 16 , Registratură, sau prin e-mail, la adresa dppt@mts.ro.
IX) Analiză contestaţii: 10-17 iunie 2015, la sediul MTS;;
X) Afişare rezultate finale: 18 iuni 2015, pe site-ul MTS, www.mts.ro;
XI) Perioada de derulare a proiectelor finanţate: 10 iunie-15 noiembrie 2015;
     Informaţii suplimentare: pe site-ul www.mts.ro , de unde se poate descărca şi metodologia de finanţare şi formularul de finanţare.”

CONSILIERI,
PETRE ION/ SAVU ORTANSA

No Comments Yet.

Leave a comment