ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET – 2019

ANUNȚ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - 2019

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița organizează în perioada 22.04- 25.10.2019, Concursul local de proiecte de tineret 2019.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 tema este ”Stimularea implicării tinerilor în viața societății”, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale în vederea ocupării; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2019 este 27660 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și funtația județeană pentru tineret Dâmbovița care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Dâmbovița

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2019.

Perioade:

 • depunerea dosarului de concurs: 02-21.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJSTDâmbovița;
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 22-24.05.2019;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 27.05.2019;
 • depunerea completărilor: 28.05-03.06.2019;
 • verificarea completărilor depuse: 04-05.06.2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrativeși a eligibilității proiectului: 06.06.2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 07-12.06.2019;
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-18. 06.2019;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 18.06.2019;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 19-21.06. 2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21.06.2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 24-27.06.2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 28.06- 02.07.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 03.07.2019;
 • perioada de desfășurare a aproiectelor de tineret: 22.07- 25.10.2019.

 

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusive metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Dâmbovța (www. djstdambovita.ro) sau de la adresa de mail djst.dambovita@mts.ro  

 

Director executiv,

 

Consilieri Tineret
Prof. Dr. Mănescu Eduard Claudiu Ion Petre / Ortansa Savu

 

No Comments Yet.

Leave a comment