Anunt de participare la licitatie-inchiriere spatiu

ANEXA LA ADRESA NR. 1374/ 21.09.2017

 

Anunt de participare

la licitatie-inchiriere spatiu

 

 

 1. Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita in calitate de locator, organizeaza la sediul sau din Targoviste, str.Bd. Unirii, nr.2, in ziua de 11.10.2017, ora 10:00, licitatie pentru inchiriere unui spatiu de 51 mp pe care il are in administrare, spatiu situat in incinta Salii Polivalente Targoviste.
  Ofertele se depun la sediul unitatii din Targoviste, str. Unirii, nr.2 pana la data de 10.10.2017, ora 09:00.
  Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.10.2017 ora 10:00.
  Caietul de sarcini poate fi procurat de la secretariatul institutiei.
 2. Licitatia publica este organizata conform:
  - Ordin nr.511/16.04.2013modificat prin Ordin MTS nr. 1271/2013 si Ordin MTS nr. 326/2017 pentru aprobarea procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrare MTS si pentru aprobarea Contractului – cadru de inchiriere.
  3. Limba de redactare a ofertei: Romana.
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor, de la deschiderea acestora: 30 zile.
  5. Pretul ofertei va fi exprimat in lei.
  6. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de inchiriere este pretul cel mai mare.
  7. Adresa la care se depune oferta : DJST Dambovita, str. Unirii, nr.2.
  8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.10.2017, ora 10:00.
  9. Locul, data si ora deschiderii ofertelor: Targoviste, str. Unirii, nr.2, 11.10.2017 ora 10:00.
  10. Documentatie de atribuire poate fi obtinuta de la secretariatul institutiei.
  11. Garantia de participare este de 1051.11  lei (3 luni x 51 mp x 1.5 euro x 4,58 lei) si se poate depune in numerar la casieria unitatii sau in contul de virament, RO16TREZ2715005XXX005619,  deschis la Trezoreria Targoviste,    CIF  27484484.
  Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la nr. de telefon 0245/612808.

No Comments Yet.

Leave a comment