Anunt de participare la licitatie-inchiriere spațiu încăperi și teren la Sala Sporturilor din Târgoviște

 

Descarca - Caiet sarcini inchiriere spatii  si teren la Sala Sporturilor din Targoviste

 

Anunt de participare

la licitatie-inchiriere spațiu încăperi și teren la Sala Sporturilor din Târgoviște

 

 1. Denumire instituție organizatoare licitației: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita în calitate de locator, cu sediul Targoviste, str. Unirii, nr.2 , județul Dâmbovița, Tel/Fax: +40(0)245 612 808, E-mail: djst.dambovita@mts.ro ; www.djstdambovita.ro
 2. Licitatia publica este organizata conform Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 511/16.04.2013 pentru aprobarea procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrare MTS si pentru aprobarea Contractului – cadru de închiriere, cu modificările ulterioare .
  3. Descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat:

3.1) Încăperi, în suprafață totală utilă de 75,36 mp, din construcția Sălii Sporturilor din Târgoviște, situată în Municipiul Târgoviște, B-dul Unirii nr. 2, județul Dâmbovița , astfel: Camera nr. 42 , suprafață utilă de 44.06 mp; Camera nr. 43 , suprafață utilă de 6,79 mp; Camera nr. 44 , suprafață utilă de 5,14 mp; Camera nr. 45 , suprafață utilă de 19,37 mp.

3.2) Teren , în suprafață de 100,00 mp, categoria ”curți-construcții” aferent încăperilor.

 1. Condiții de participare: pot participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care prezintă, în termenul specificat în anunț, oferte care îndeplinesc cerinţele din caietul de sarcini și din Ordinul MTS nr.511/2013, cu modificările ulterioare.
 2. Garantia de participare este de 8979 lei (3 chirii minime lunare) și se poate depune în contul de virament, RO16TREZ2715005XXX005619, deschis la Trezoreria Targoviste, CIF  27484484.
 3. Ofertele se depun la sediul DJST Dâmbovița din Targoviste, Str. B-dul. Unirii, nr.2, județul Dâmbovița pana la data de 08.11.2018, ora 10:00; ofertele sunt redactate în limba română, pretul ofertei fiind exprimat în lei.
  7. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 09.11.2018 ora 10:00, la sediul DJST Dâmbovița; criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de inchiriere este pretul cel mai mare.
 4. Documentele licitației, inclusiv caietul de sarcini, se pot obține de la sediul locatorului, respectiv DJST Dâmbovița.
 5. Relații suplimentare se pot obține de la sediul DJST Dâmbovița, la telefon / fax +40(0)245 612 808, E-mail: djst.dambovita@mts.ro și www.djstdambovita.ro.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

PROF. DR. MĂNESCU CLAUDIU EDUARD

No Comments Yet.

Leave a comment