AFISAREA REZULTATELOR FINALE ALE ETAPEI DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DÂMBOVIȚA

Nr. 954 / 09.07.2019

Raport cu rezultatele la etapa  de verificare a documentației și a condițiilor de eligibilitate

 

Nr. crt Denumire aplicant/ Titlu proiect Nr. înreg. / data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rezultat
1. ”Copii in sportul de performanta” 874 / 26.06.2019 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
2. „Sport si sanatate prin karate” 873 / 26.06.2019 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
3.  „Sah dambovitean de performanta” 868 / 26.06.2019 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
4.  „Lion League la baschet mansculin” 875 / 26.06.2019 Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
5.  „Arena Leilor la baschet feminin” 876 / 26.06.2019 Da Nu Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
6.  „Sanatate prin miscare” 850 / 21.06.2019 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
7.  „Radio orientarea, sport, natura, competitii” 864 / 26.06.2019 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
8.  „Pas cu pas spre performanta” 849 / 21.06.2019 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a
9.  „Sport sah 2019 Juniori” 867 / 26.06.2019 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Calificat etapa a II-a

 

1: Termenul limită de depunere a fost respectat;

2: Solicitantul este eligibil, conform art.1 și 2, cap.I, din prezentul ghid;

3: Solicitantul a depus, în original pe suport de hârtie, formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 2;

4: Solicitantul a depus, pe CD/DVD, formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 2;

5: Propunerea este redactată în limba română;

6: Bugetul este inclus în propunere, prezentat în formatul prevăzut în Ghidul solicitantului - Anexele 3 și 4, exprimat în lei și conform cu prevederile din Cererea de finanțare - Anexa 2;

7: Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul local și/sau se află în litigiu cu finanțatorul (criteriu obligatoriu/eliminatoriu);

8: Cuantumul contribuției proprii este de minim 10% (criteriu obligatoriu/eliminatoriu);

9: Proiectul promovează finantatorul (MTS – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita));

10: Valoarea finanțării solicitate se încadrează în limitele stabilite în prevederile perzentului ghid;

11: Declarațiile solicitantului au fost completate şi semnate conform cu prevederile din Cererea de finanţare (Anexele D1, D2 și D3);

12: Solicitantul a depus raportul de activitate, conform Anexei E;

13: Solicitantul a depus lista de activităţi, conform Anexei F;

14: Solicitantul a depus certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul consolidat al statului;

15: Solicitantul a depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local;

16: Solicitantul a depus dovada afilierii la federația sportivă națională/ramură de sport (asociația județeană/ ramură de sport);

17: Solicitantul a depus copie a statutului structurii sportive;

18: Solicitantul a depus copie a CIS;

19: Solicitantul a depus CV-ul coordonatorului de proiect;

20: Solicitantul a depus CV-ul structurii sportive (principalele proiecte /activități sportive derulate în ultimii 2 ani - mai ales proiecte/activități  similare cu acesta;

21: Proiectul are legătură cu domeniul de activitate sport.

Notă: În perioada de depunere a clarificărilor/completărilor (01-05.07.2019), pentru fiecare proiect au fost depuse  completările/clarificările lipsă

COMISIA DE EVALUARE:

1) Președinte: MĂNESCU CLAUDIU EDUARD – Director executiv                             ................................................

2) Membru și secretar: BURTESCU SEPTIMIU- Consilier ;                                             ...............................................

3) Membru: DACHE CIPRIAN – Consilier;                                                                           ................................................

No Comments Yet.

Leave a comment